top of page

หน้าหลัก | หลักสูตรออนไลน์ 4 Skills Study

banner.jpg

ยินดีต้อนรับสู่ 4 Skill Studies

4 Skill Studies เป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่เรารับประกันได้ว่า

 1. จะช่วยเพิ่มคะแนน TOIEC ของท่าน

 2. จะช่วยพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของท่านทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

เลือกเรียนกับ 4 Skill Studies เพื่อความสำเร็จในการสอบ TOEIC ของท่าน!

Course selection picture Reading & liste
Course selection picture Speaking & writ

อุปกรณ์ที่รองรับ

device_t.png

ประโยชน์จากการเรียนด้วย 4 Skill Studies

1.png

คำแนะนำนี้ช่วยให้ได้รับการสนับสนุนด้วยการดูแลของเราต่อไปนี้เป็นภาษาไทย

ทุกวันทำให้โปรแกรมนี้มีประโยชน์ค่ะ

                      "

เรียนภาษาอังกฤษผ่าน

โปรแกรม 4 Skills Studies 6 เดือน

เพียง 3,000 บาท เท่านั้น

ฝึกทำข้อสอบ TOEIC ออนไลน์

ฉันพร้อมแล้วที่จะสอบ TOEIC ให้ผ่าน

วิดีโอแนะนำ

คุณสมบัติของโปรแกรม

info_t.png
 1. Main Couse Menu – กำหนดคะแนน TOEIC เป้าหมายที่คุณต้องการโดยกรอกลงในช่องนี้ เช่น ต้องการคะแนน TOEIC 500 คะแนน  

 2. Entry Test – ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (เป็นข้อสอบ TOEIC แบบย่อ ใช้เวลา 45 นาที)

 3. Test simulation – ทำแบบทดสอบ TOEIC ได้ไม่จำกัด
  สิ่งที่สำคัญที่สุด - นักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบและเรียนรู้จากสิ่งที่ตอบผิด

 4. Tips and Advice – นักเรียนจะเข้าใจโครงสร้างของข้อสอบ TOEIC และเทคนิคที่จะทำให้ได้คะแนนเพิ่ม

 5. Email Your Trainer and FAQ – ไม่ต้องกังวล หากคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถอีเมล์หาเทรนเนอร์ได้ตลอดเวลา

 6. Let’s Learn English – เป็นเหมือนห้องสมุดภาษาอังกฤษของคุณเอง ที่มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

 7. Video Library – คลังวีดีโอสั้นๆ ที่น่าสนใจจาก National Geographic ทำให้เกิดความเพลิดเพลินและเป็นวิธีการพัฒนาทักษะการฟังที่ได้ผลยอดเยี่ยม

 8. Core Skills – เพื่อเพิ่มพูนคำศัพท์และพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ

 9. Self Study – ฝึกทำข้อสอบ TOIEC ทั้ง 7 ส่วน ทำข้อสอบหลายร้อยข้อ รับรองว่าคะแนน TOEIC ของคุณจะเพิ่มขึ้นแน่นอน

ทำแบบทดสอบการเขียนและการพูดออนไลน์

Part_1_–_Speaking_Ability.jpg

ส่วนที่ 1 – ความสามารถในการพูด

- อ่านข้อความด้วยเสียงที่ดัง

  ชัดเจน

- อธิบายภาพ

- ตอบคำถาม

- ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลที่

  กำหนดให้

- เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

- แสดงความคิดเห็น

Part_2_–_Writing_Ability.png

ส่วนที่ 2 – ความสามารถในการเขียน

- เขียนประโยคเพื่ออธิบายภาพ

- เขียนตอบข้อความแสดง

  ความขอร้อง 

- เขียนเรียงความเพื่อแสดง

  ความคิดเห็น

เรียนภาษาอังกฤษผ่าน

โปรแกรม 4 Skills Studies 6 เดือน

เพียง 3,000 บาท เท่านั้น

ฝึกทำข้อสอบ TOEIC ออนไลน์

ฉันพร้อมแล้วที่จะสอบ TOEIC ให้ผ่าน

20.png

การฝึกอบรมโซลูชันการพัฒนา

20 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

bottom of page