หน้าหลัก | หลักสูตร Perfect Thai

banner.png

หลักสูตร Perfect Thai

หลักสูตร Perfect Thai คืออะไร?

หลักสูตร Perfect Thai คือ โปรแกรมฝึกอบรมการพูดและฟังภาษาไทยในองค์กรสำหรับผู้จัดการชาวต่างชาติ ที่รับประกันได้ว่าจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ

เราจะเรียนอะไรบ้าง?

การพูด

- เรียนรู้คำศัพท์

- ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง

- ฝึกสนทนาทางธุรกิจ

- นำเสนอข้อมูล

การฟัง

- เข้าใจคำถาม

- เข้าใจรูปประโยค

- ฝึกฟังให้เข้าใจบทสนทนาสั้นๆ

- เข้าใจศัพท์ทางธุรกิจ

เราจะเรียนกันอย่างไร?

หลักสูตร Perfect Thai สอนโดยครูชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

รูปแบบการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆที่มีความสนุกสนานและเพลิดเพลิน

คุณจะได้:

หลักสูตร Perfect Thai

หลักสูตรที่มีความเหมาะสมซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทยของผู้จัดการและพนักงานของท่าน

ที่อยู่

ติดต่อเรา

11 อาคารทวีคูณ ห้อง M5
ซอยสุขุมวิท70(เศวตวิทย์)
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กทม 10260

Email :  desol@ds-english.com
Tel :      02-102-1465-6

  • Facebook

สงวนลิขสิทธิ์ โดยบริษัท ดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เทรนนิ่ง จำกัด