top of page

หน้าหลัก | อาจารย์เต็มเวลา

banner.png

อาจารย์/ที่ปรึกษาแบบประจำ

บริการอาจารย์/ที่ปรึกษาแบบประจำคืออะไร?

อาจารย์/ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษของเราเป็นอาจารย์เจ้าของภาษาที่เปี่ยมด้วยคุณวุฒิ

และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานในองค์กรของท่าน โดย

สามารถกำหนดตารางปฏิบัติงานตามกรอบเวลาที่ต้องการ เช่น  3, 6, หรือ 12 เดือน

สามารถกำหนดจำนวนวันทำงานได้ เช่น 3, 4, หรือ 5 วันต่อสัปดาห์

สามารถกำหนดจำนวนพรักงานที่จะเข้าเรียนในคอร์สต่าง ๆ ได้

อาจารย์/ที่ปรึกษาแบบเต็มเวลามีหน้าที่อะไรบ้าง?

full time teaacher.jpg
  1. สอนในชั้นเรียน – พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง 4 ทักษะ

  2. สอนทักษะทางธุรกิจ – เช่น การนำเสนอ, การเจรจาต่อรอง, การเขียนอีเมล์ เป็นต้น

  3. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา – นักเรียนจะได้รับคำแนะนำหากมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษในการทำงาน

  4. อบรมแบบตัวต่อตัว – หากต้องการให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว การอบรมแบบตัวต่อตัวจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

  5. ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับผู้บริหาร – เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญด้านต่าง ๆ ทางธุรกิจ

  6. แก้ไขงานเขียนในเอกสารต่าง ๆ – เช่น อีเมล์และรายงาน

  7. ดำเนินการทดสอบ – การทดสอบความสามารถและพัฒนาการเรียนรู้

แกลเลอรี่ครูเต็มเวลา

20.png

การฝึกอบรมโซลูชันการพัฒนา

20 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

bottom of page