top of page

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา

   บริษัท ดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เทรนนิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจให้แก่ลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เรายังได้ยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสมัยใหม่

 

   ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เรากลายเป็นผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมชั้นแนวหน้าให้แก่บริษัทต่าง ๆ ทั้งไทยและต่างชาติ  ความสำเร็จนี้เป็นผลจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน รวมถึงการมีผู้บริหารที่มีความยืดหยุ่นและพนักงานมืออาชีพและเชี่ยวชาญในงานบริการ จุดมุ่งหมายของเราคือ การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการให้ก้าวทันนวัตกรรม เพื่อให้เราสามารถยืนหยัดอยู่แถวหน้าของวงการฝึกอบรมต่อไป ไม่ว่าในปัจจุบันองค์กรของท่านจะต้องการฝึกอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจและการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ในรูปแบบใด บริการของเราที่มีอยู่อย่างครบถ้วนจะช่วยสร้างโซลูชั่นเพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรท่านได้

 

   สองวิทยากรชั้นนำแห่งวงการฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เทรนนิ่ง จำกัด ขึ้น และด้วยประสบการณ์ด้านฝึกอบรมและการพัฒนากว่า 30 ปี ทั้งสองท่านนี้จึงมีคุณสมบัติพร้อมที่จะสร้างความประทับใจด้านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจในองค์กรของท่านได้

คุณอัชลีย์

แมคมานัส

   นอกเหนือจากการเป็นวิทยากรด้านภาษาอังกฤษธุรกิจแถวหน้าของกรุงเทพมหานครแล้ว คุณอัชลีย์ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการอยู่ในลำดับต้นๆ อีกด้วย หลังจากที่เป็นนายทหารกองทัพแห่งอังกฤษนาน 9 ปี คุณอัชลีย์ได้ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange and Goldman Sachs โดยได้รับประสบการณ์การฝึกอบรมด้านการขายมากมาย

   

   คุณอัชลีย์ได้ย้ายไปร่วมงานกับองค์การอากาศยานอังกฤษที่ซาอุดิอาระเบียนาน 2 ปี และย้ายมาพำนักในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2535 ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของเครือซีเวิลด์ อีกเป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการในปัจจุบัน

   

   คุณอัชลีย์เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนคิงส์คอลเลจ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 5 ปี หลังจากนั้นจึงก้าวเข้าสู่การเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท APM และในระหว่างนั้นคุณอัชลีย์ยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นวิทยากรจาก American Management Association International ซึ่งเป็นสถาบันเกี่ยวกับการฝึกอบรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก คุณอัชลีย์ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงานให้แก่บริษัทชั้นนำระดับโลกหลายแห่งนานหลายปี

p1.jpg

คุณเรย์มอนด์

อีด

   คุณเรย์มอนด์ใช้ชีวิตในการทำงานทั้งหมดของเขาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ โดยในช่วงแรกของการทำงาน คุณเรย์มอนด์เป็นนักบัญชีก่อนที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ต่อมาคุณเรย์ได้ร่วมงานกับเครือข่ายค้าปลีกชั้นนำของอังกฤษในตำแหน่งผู้จัดการร้านค้าอาวุโสเป็นเวลายี่สิบปี โดยในช่วงเวลา 11 ปี คุณเรย์มอนด์ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมให้กับแผนกต่าง ๆ  โดยมีหน้าที่ฝึกอบรมให้กับผู้จัดการใหม่ในการทำงาน

 

   เมื่อย้ายมาพำนักในประเทศไทย คุณเรย์มอนด์ทำหน้าที่เป็นครูและวิทยากรสอนภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นเวลาสี่ปีก่อนเข้าร่วมงานกับ APM Group และมีความก้าวหน้าในการทำงานอย่างรวดเร็ว จากตำแหน่งหัวหน้าทีมเขาได้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้จัดการฝ่ายวิชาการ และผู้จัดการฝ่ายการเรียนรู้และสมรรถนะในเวลาต่อมา คุณเรย์ได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายแห่งที่มีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ ที่ซึ่งเขาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านธุรกิจ การสอน และการฝึกอบรมที่ได้สั่งสมมากว่าสามสิบห้าปี

p2.jpg

สำคัญ
ผู้ฝึกสอน

bottom of page