top of page

หน้าหลัก | ชมรมภาษาอังกฤษ

banner.png

ชมรมภาษาอังกฤษ

(กิจกรรมสร้างสรรค์ เกมส์ บทบาทสมมติ (Role-Plays) และ การเสริมสร้างความมั่นใจ)

ชมรมภาษาอังกฤษ คืออะไร?

 

ชมรมภาษาอังกฤษ (English Club) เป็นโปรแกรมกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อทำให้คุณรักการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

 

นักเรียนจะมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจและสนุกสนานซึ่งช่วยให้พวกเขาได้ฝึกทักษะการพูดและการฟัง

คุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากชมรมภาษาอังกฤษ

 

  • สร้างแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษ

  • เสริมสร้างความมั่นใจ

  • มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

  • ได้รับความสนุกสนานพร้อมกับพัฒนาทักษะทางภาษา

  • ฝึกการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ฝึกแก้ปัญหา

  • ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสถานที่ทำงาน

ตัวอย่างหัวข้อในชมรมภาษาอังกฤษ

English club topics.jpeg

- การดูแลสุขภาพ (Fit for Life)

- ภาพยนตร์ (Movie Day)

- เกมส์และตอบปัญหา (Games & Quiz day)

- งานเลี้ยงวันฮาโลวีน (Halloween Party)

- เทศกาลนานาชาติ (International Festivals)   

- วันพักผ่อนช่วงฤดูร้อน (Summer Holiday)   

- งานเลี้ยงวันคริสต์มาส (Christmas Party)

- มหัศจรรย์ประเทศญี่ปุ่น (Amazing Japan)

 อิงลิช คลับ แกลเลอรี่

bottom of page